CHP lideri canlı olarak açıklamalarda bulundu, iktidar partisi AKP’ye çağrıda bulundu..

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla birlikte ülkenin içinde girdiği ‘ekonomik buhrandan’ çıkış için önerilerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Hükûmet, İivedilikle iki alanda kararlı tavır takınmak zorun dadır.

Bir; kamuda israfa son vereceğini taahhüt etmelidir.Tüm döviz taahhütlü sözleşmelerin Türk lirasına dönüştürüleceğini, makam aracı saltanatına son evrileceğine söz vermelidir.

İki; yeni bir orta vadeli programı TBMM’ye getireceklerini kamuoyuna açıklamalıdırlar. Yeni bir bütçe ve gerçekçi bir plan gündeme gelmelidir. Bu ekonomide normalleşmenin ilk adımı olacaktır.

Üç; yeni bir merkez yerel dengesi kurulmalıdır.

a)Yerel yönetimlerin gelirleri artırılmalı. b) Merkezi yönetimin denetimi belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmamalıdır. c) Seçimle gelen bld. başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güven altına alınmalıdır.

Dört; devlet yönetiminde liyakat sistemi hakim kılınmalıdır. Hükümet kamusal alandaki tüm atama ve işlemlerde liyakati esas alacağını taahhüt etmelidir.

Beş; Sayıştay,gerçek işlevine kavuşturulmalıdır.

Yerel yönetimlerin gelirleri artırılmalı merkezi yönetimin denetimi belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmamalıdır. Seçimle gelen bld. başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güven altına alınmalıdır.

Altı; özel kurulların güvencesi sağlanmalıdır. Merkez Bankası başta olmak üzere BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağını ve siyasi müdahalede bulunmayacağını açıklamalıdır.

Yeni; kamu ihale yasası şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlemelidir. Hükûmet kamuda israf ve kayırmacılığı engellemek amacıyla kamu ihale yasasının ivedilikle değiştirileceğinin garantisini millete vermelidir.

Sekiz; TBMM’de kesin hesap komisyonu kurulmalıdır. Hükümet kesin hesap komisyonunun kurulacağını bunun yönetiminin de muhalefet partilerine verileceğini açıklamalıdır.

Dokuz; ulusal vergi konseyi kurulmalıdır. Ulusal vergi kurulu kurulacağını her yıl düzenlenen raporların Resmi Gazete’de yayımlanacağını taahhüt etmelidir.

On; Ekonomik ve sosyal konseyi çalıştırılmalıdır.

On bir; yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Kuvvetler ayrılığını sağlayacak adımların atılacağını taahhüt etmelidir. Bu bağlamda iktidarın yargı üzerindeki tahakkümüne son verilmelidir.

On iki; düşünceyi ifade ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınmalıdır. Evrensel ölçülerde basın özgürlüğüne uyulacağı taahhüt edilmelidir.

On üç; seçim barajı kaldırılmalıdır.

On dört; siyasi ahlak yasası çıkarılmalıdır. Derhal siyasi ahlak yasası getirilmelidir. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulmalıdır.

On altı; IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir. IMF ile ilişkiler kesilecekse ortaklıktan çekilmeli ve sermaye payının Türkiye’ye getirileceği açıklanmalıdır. “