Süryani düşünür ve metropolit Hanna Dolabani anısına, ölümünün 50. yılında
Mardin’de uluslararası bir çalıştay düzenlendi.

Mardin Valiliği, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin Süryani Kadim Vakfı ve Mardin-Diyarbakır Süryani Ortodoks Kilisesi

Metropolitliği tarafından Ebu’l-Ula el-Mardini Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Uluslararası Hanna Dolabani Çalıştayı”nda 4
ülkeden 12 akademisyen ve din adamı tebliğ sundu.
Çalıştayın açılışında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, farklı etnik yapıların bir arada
yüzyıllardır yaşadığı, sokaklarında Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice dillerin konuşulduğu Mardin’in bölgenin en önemli
destinasyonlarının başında geldiğini söyledi.

“Bir arada yaşanılan bu şehirde önemli şahsiyetlerin bilinmesi gerekir. Süryani toplumunun Mardin’e çok önemli katkıları var. Bunu
hem Mardin’de yaşayanlar hem de dışarıdan gelenler iyi biliyor.” diyen Yaman, bu kapsamda böyle bir çalıştaya katkı sunmanın
mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Bu şehirde birlikte yaşayacağız”
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür faaliyetlere her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile
getiren Yaman, şunları kaydetti: “31 Mart’tan sonra 5,5 ay bu şehir moralini kaybetmişti, şimdi tekrar toparlanıyor Cumhurbaşkanımız
sayesinde. Şehirden kopuk bir yerel yöneticilik o şehre zulümdür. Her ne kadar ‘Halkın içindeyiz’, ‘Belediyecilik yapıyoruz’ deseler de
malum partinin belediye başkanı bu şehrin hiçbir bayramında bulunmadı, hiçbir etkinliğinde olmadı. Bu şehrin acısında, sevincinde
olmadığını biliyorsunuz. Bu şehre hiçbir katkısı olmadığı için görevden alındı. Eğer bir şehre seçilecekseniz o şehrin bütün
faaliyetlerinin içinde, o şehrin bütün unsurlarıyla beraber olacaksınız. O şehri yaşayacaksınız. Şehirde bombalar patlarken Ahmet Türk
yok, şehirde kuraklık var Ahmet Türk yok, sevincinde, üzüntüsünde Ahmet Türk yok. ‘Ben bu şehre seçildim.’ diyor. Zorla, tehditle
seçildin. Bir belediye başkanının bu şehirde yaşaması lazım. Bu şehrin acılarını, sıkıntılarını beraber çözmesi, sevincini, üzüntüsünü
birlikte yaşaması lazım. İnşallah bundan sonra böyle olacak. Bu şehirde birlikte yaşayacağız.”

İnsanlığın ortak hazineleri
MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da bir toplumun medeniyet ve gelişmişlik durumunun insana, akla, bilime, ahlaka ve vicdana
verdiği değerle ve aynı zamanda yetiştirdiği bilgi ve hikmet ehli insanlarla ölçüldüğünü söyledi.
Tarihin bu tür örnek şahsiyetlerin biyografileriyle dolu olduğuna işaret eden Özcoşar, “Tarihimizi süsleyen örnek şahsiyetler ve ilim
insanları geldikleri ve ait oldukları farklı miras ve kültür birikimini, çeşitli inanç ve pratikler hazinesini insanlığın ortak havuzuna
dökmeyi başarmışlardır. Bu sebeple bugün Mardin gibi kadim bir şehirde hem Mor Efrem’in ‘Kutsal ruhun gitarı’ denilen şiirinden hem
de Fahreddin El Mardini’nin işrak felsefesinden, Hanna Dolabani’nin hikmet yolculuğundan rahatlıkla bahsedebiliyoruz.” diye konuştu.
Özcoşar, bunun ortak tarihin ve coğrafyanın asırlar boyunca yoğurduğu ve hediye ettiği büyük bir imkan ve potansiyel olduğunu
vurgulayarak, “Bize de düşen bu potansiyelin izini sürmek ve günümüz insanlarına aktarmak, bir adım daha ileriye götürmektir.”
ifadelerini kullandı.

Mardin Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ise Süryaniler için önemli bir kişilik olan Metropolit Dolabani’yi, ölümünün 50. yılında
çalıştayla andıklarını aktardı.

Dolabani’nin Mardin ve Süryani tarihinde çok önemli bir yeri bulunduğunu dile getiren Özmen, “Dolabani ruhaniliği, sosyal kültürü,
öğretmen ve akademisyen ruhu ve pozitif milliyetçi kişiliğiyle Süryani toplumumuza güzel bir örnek teşkil etmiştir. Ruhu şad olsun.”
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yurt içi ile ABD, İsveç ve Almanya’dan çalıştaya katılan akademisyen ve din adamları Dolabani’nin hayatı
üzerine Türkçe ve İngilizce bildiri sundu. (AA)
Kaynak: Mardin’de “Uluslararası Hanna Dolabani Çalıştayı”